Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 14-09-2020
Nazwa przetargu: Dostawa dwóch łóżek porodowych
Termin składania ofert: 21-09-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 14.09.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 14/09/2020
zał 3 do SIWZ 14/09/2020
Informacja z otwarcia ofert 21/09/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 14.2020 24/09/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button