Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-02-2019
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 28-02-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.02.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/02/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 19/02/2019
Załącznik do SIWZ 19/02/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 25/02/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 28/02/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 07/03/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button