Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 06-09-2018
Nazwa przetargu: Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
Termin składania ofert: 13-09-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 06.09.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 06/09/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 13/09/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 21/09/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button