Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 27-03-2019
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań immunologicznych
Termin składania ofert: 08-04-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 27.03.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/04/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 27/03/2019
Załącznik do SIWZ 27/03/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 02/04/2019
Odpowiedzi na pytania 03/04/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 08/04/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 09/04/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button