Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 03-07-2018
Nazwa przetargu: Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Termin składania ofert: 27-08-2018
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 03.07.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie - publikacja 05/07/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/08/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja 13/08/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 05/07/2018
Załącznik do SIWZ 05/07/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi 06/08/2018
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 08/08/2018
Modyfikacja SIWZ 09/08/2018
Modyfikacja SIWZ 2 20/08/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 28/08/2018
Informacja z otwarcia ofert - tabela sprostowanie 11/09/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 18/10/2018
Anulowanie wyboru i ponowny wybór w zakresie pakietu 103 i 163 26/10/2018
Ponowny wybór oferty w zakresie pakietu 97 29/10/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button