Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 12-09-2019
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
Termin składania ofert: 26-09-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 12.09.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/09/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 12/09/2019
Załącznik do SIWZ 12/09/2019
Załącznik do SIWZ 2 12/09/2019
Załącznik do SIWZ 3 12/09/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 17/09/2019
Odpowiedzi na pytania 23/09/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 26/09/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 14/10/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button