Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-01-2018
Nazwa przetargu: Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
Termin składania ofert: 15-01-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 04.01.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/01/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 04/01/2018
Załącznik do SIWZ 04/01/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 10/01/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 17/01/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button