Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-11-2020
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych
Termin składania ofert: 27-11-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o postępowaniu 19.11.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 19/11/2020
zał. nr 3 do SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja z otwarcia ofert 27/11/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 11/12/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button