Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 11-05-2018
Nazwa przetargu: Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz antyseptycznych
Termin składania ofert: 22-05-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 11.05.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/05/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 11/05/2018
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 16/05/2018
Odpowiedzi na pytania 17/05/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 22/05/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 12/06/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button