Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 18-12-2017
Nazwa przetargu: Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
Termin składania ofert: 27-12-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 18.12.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 18/12/2017
Załącznik do SIWZ 18/12/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 28/12/2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button