Punkt informacyjny
62 33 22 183
Blok operacyjny

 

Kierownik: lek. Bartosz Strzelecki
Pielegniarki Oddziałowej: Magdalena Majchrzak
tel. kontaktowy: 62 33 22 129
e-mail: blok.operacyjny@szpitaljarocin.pl

 

Blok operacyjny to wydzielona część Szpitala służąca wykonywaniu operacji w warunkach możliwie największej izolacji od źródeł infekcji zbliżonych do aseptyki.

Trakt operacyjny zapobiega przypadkowemu zetknięciu się personelu bloku i pacjentów z innymi pracownikami Szpitala i osobami postronnymi, a także kontaktowi przygotowanych instrumentów i materiału z potencjalnie zakaźnymi odpadami medycznymi.

W obrębie Bloku pracuje kilka zespołów zmierzających do jednego celu _ pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach.

Przez całą dobę personel Bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania operacji z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji.

Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu. Podczas operacji w razie konieczności wykonywane są śródoperacyjne badania histopatologiczne.

Po operacji pacjent trafia na salę nadzoru poznieczuleniowego, a w przypadkach zagrożenia życia i konieczności dalszego intensywnego monitorowania paramentów życiowych oraz leczenia na Oddział Intensywnej Terapii.

Blok Operacyjny jest w pełni klimatyzowany, a każda z sal posiada system nawiewu laminarnego zaopatrzonego w odpowiednie filtry powietrza.

Do wszystkich sal doprowadzane są w sposób centralny: gazy medyczne, tlen, powietrze oraz próżnie.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button