Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 07-05-2019
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych
Termin składania ofert: 16-05-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 07.05.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/05/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 07/05/2019
Załącznik do SIWZ 07/05/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi 13/05/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 16/05/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 23/05/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button