Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-05-2020
Nazwa przetargu: Utrzymanie w ruchu aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 01-06-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.05.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/05/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 19/05/2020
załącznik 4 do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 26/05/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 02/06/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 03/07/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button