Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 17-02-2021
Nazwa przetargu: Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej
Termin składania ofert: 24-02-2021
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 17.02.2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia 17/02/2021
Zał. 6 Wzór umowy 17/02/2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 24/02/2021
INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH 24/02/2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 09/03/2021

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button