Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 13-10-2017
Nazwa przetargu: Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 25-10-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu 13.10.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/10/2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/10/2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 13/10/2017
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 19/10/2017
Odpowiedzi na pytania 20/10/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/10/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 14/12/2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button