Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 18-02-2020
Nazwa przetargu: Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego oraz noworodkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie
Termin składania ofert: 27-02-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 18.02.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/02/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 18/02/2020
Załącznik do SIWZ nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia 18/02/2020
Załącznik do SIWZ nr 4 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych 18/02/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi 20/02/2020
Odpowiedzi 2 24/02/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 27/02/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 03/03/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button