Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-12-2019
Nazwa przetargu: Utrzymanie w ruchu i pełnej sprawności technicznej sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem
Termin składania ofert: 30-12-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.12.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 19/12/2019
Załącznik do SIWZ 19/12/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Modyfikacja SIWZ 24/12/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 30/12/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 21/01/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button