Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 23-07-2020
Nazwa przetargu: Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.
Termin składania ofert: 04-08-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogłoszenie 23.07.2020
Przedłużenie terminu składania ofert 29/07/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 23/07/2020
zał 3 do SIWZ 23/07/2020
odpowiedzi na pytania i przedłuzenie terminu składania ofert 29/07/2020
Informacja z otwarcia ofert POPRAWIONA 9/2020 04/08/2020
Wynik postępowania 17/08/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button