Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 08-08-2019
Nazwa przetargu: Dostawy produktów leczniczych
Termin składania ofert: 23-09-2019
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 08.08.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie-publikacja 13/08/2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/09/2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-publikacja 18/09/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 13/08/2019
Załącznik do SIWZ 13/08/2019
Klucz publiczny do postępowania 13/08/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 09/09/2019
Modyfikacja SIWZ 10/09/2019
Odpowiedzi-sprostowanie 16/09/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 24/09/2019
Informacja z otwarcia ofert-tabela 24/09/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 21/10/2019
Unieważnienie postępowania - pakiet 21,38,78 14/11/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button