Punkt informacyjny
62 33 22 183
Oddział Noworodkowy

 

Kierownik Oddziału: lek. med. Grażyna Świątek-Pawlak
Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Remblewska
tel. kontaktowy: 62 33 22 162
e-mail: noworodki@szpitaljarocin.pl


Informacje o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udzielane są przez Kierownika oddziału lub przez lekarza dyżurnego.


Oddział Noworodkowy zapewnia opiekę medyczną i pielęgniarską zdrowym i chorym noworodkom od chwili narodzin. W razie potrzeby zapewnia też noworodkową intensywną terapię i specjalistyczne konsultacje.

Oddział wyposażony jest w specjalistyczną aparaturę medyczną służącą do obserwacji dzieci. Od kilku lat jest również uczestnikiem Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodków organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzięki któremu każdy noworodek urodzony w Szpitalu poddawany jest przesiewowemu badaniu słuchu.

Celem oddziału jest zapewnienie jak najlepszym warunków dla nowonarodzonych dzieci i ich mam.
Już od momentu urodzenia specjalista neonatolog lub pediatra nadzoruje noworodka.

Tuż po porodzie noworodek jest mierzony (waga, długość/SI, obwód głowy i klatki piersiowej) oraz oceniany wg skali Apgar, w skład oceny wchodzą następujące parametry:

czynność serca,
oddech,
napięcie mięśni,
odruchy,
zabarwienie skóry.
Ponadto nasi mali podopieczni przez całą dobę są pod specjalistycznym nadzorem pediatry. Dzieci badane są codziennie i informacje o stanie zdrowia przekazywane są rodzicom dziecka.

Wykwalifikowany personel medyczny dba o pacjentki. Dzięki swej uprzejmości i życzliwości stwarza domową atmosferę. Pielęgniarki kąpią dzieci i uczą pielęgnacji. Są nieocenioną pomocą zwłaszcza dla matek, których jest to pierwsze dziecko.

Oddział promuje karmienie piersią. Personel doradza jak przystosować się w niełatwych początkach macierzyństwa. Przekonuje o istocie karmienia naturalnego, podpowiada jak najlepiej pielęgnować i zrozumieć potrzeby maleństwa.

Personel oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad zdrowym noworodkiem, także krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią. Prowadzi resuscytację i stabilizację podstawowych czynności życiowych do czasu transportu chorego noworodka do ośrodka o wyższym stopniu referencji. W oddziale prowadzona jest obserwacja i leczenie miernego stopnia zaburzeń adaptacji poporodowej jak również diagnostyka i leczenie noworodków z hyperbilirubinemią.

 

Zakres usług medycznych świadczonych na oddziale noworodkowym

 • promocja karmienia piersią
 • badania profilaktyczne: słuch, oczy
 • szczepienia profilaktyczne WZW, BCG
 • badania przesiewowe: fenyloketonuria, hypotyreoza, mukowiscydoza –
 • fototerapia
 • tlenoterapia
 • antybiotykoterapia
 • badania USG głowy i jamy brzusznej
 • monitorowanie parametrów życiowych noworodków wymagających obserwacji
 • nieinwazyjne metody wspomagania oddechu u noworodków z zaburzeniami oddychania przed przekazaniem do ośrodka o wyższym stopniu referencji
 • wentylacja mechaniczna do momentu wywozu do ośrodka o wyższym stopniu referencji

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button