Punkt informacyjny
62 33 22 183
Ogłoszenia

 

01.03.2024

OGŁOSZENIE

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 550 m2 znajdującej się na terenie „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. przy ulicy Szpitalnej 1, 63-200 Jarocin.

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr1

 


21.02.2024

OGŁOSZENIE

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  w celu wybrania najkorzystniejszej oferty  na najem  pomieszczeń znajdujących się na terenie „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. przy ulicy Szpitalnej 1, 63-200 Jarocin  o łącznej powierzchni 63,52 m2 z przeznaczeniem  na kostnicę wraz z wykonywaniem usług transportu zwłok z oddziałów  Szpitala Powiatowego w Jarocinie do kostnicy szpitalnej oraz przewożeniem zwłok w celu wykonania sekcji (Jarocin-Kalisz, Kalisz- Jarocin), a także czynności mających na celu należyte przygotowania osób zmarłych w szpitalu w celu ich wydania oraz ich wydanie osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.

Szczegółowe Warunki Przetargu

Kostnica załącznik nr1,2,3

 


 

7.01.2021

O G Ł O S Z E N I E

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii.

Zatrudnienie na zasadzie umowy cywilnoprawnej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Warunki wynagrodzenia do uzgodnienia z Zarządem Spółki.

Kontakt: Kierownik Działu Polityki Płac i Zatrudnienia –  tel. (62) 33 22 318 lub 603 927 709,

e-mail:  kadry@szpitaljarocin.pl lub Kierownik Medyczny tel. 604 128 790.

 


       

 

 

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button