Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 31-12-2020
Nazwa przetargu: 1.Dostawa kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i imunochemii 2.Dostawa pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 22-02-2021
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie - publikacja 05/01/2021
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 29/01/2021
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 publikacja 03/02/2021
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 15/02/2021
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 publikacja 19/02/2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 05/01/2021
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 29/01/2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja z otwarcia ofert 22/02/2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/03/2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15/03/2021
Informacja o anulowaniu wyboru wykonawcy 08/03/2021

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button