Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 04-11-2020
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych.
Termin składania ofert: 24-11-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 04.11.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
przedłużenie terminu składania 09/11/2020
przedłużenie terminu składania ofert 2 13/11/2020
przedłuzenie terminu składania ofert 3 18/11/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 04/11/2020
zał 3 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 20/11/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 24/11/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 1 02/12/2020
Wynik postępowania 2 08/12/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button