Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 03-04-2020
Nazwa przetargu: Dostawy sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 16-04-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 03.04.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08/04/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 03/04/2020
Załącznik do SIWZ 03/04/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 08/04/2020
Odpowiedzi 09/04/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 16/04/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 23/04/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button