Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 09-08-2019
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
Termin składania ofert: 22-08-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 09.08.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/08/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 09/08/2019
Załącznik do SIWZ 09/08/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 13/08/2019
Odpowiedzi na pytania 19/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 22/08/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 11/09/2019
Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - pakiet 6 17/09/2019
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet 6 03/10/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button