Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-02-2020
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 30-03-2020
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.02.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie-publikacja 21/02/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 21/02/2020
Klucz publiczny 21/02/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 16/03/2020
Odpowiedzi - sprostowanie 23/03/2020
Odpowiedzi 2 24/03/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 30/03/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 09/04/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button