Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 09-10-2020
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego.
Termin składania ofert: 20-10-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu 09.10.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Przedłużenie terminu składania ofert 15/10/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 09/10/2020
zał 3 do siwz
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje siwz 15/10/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 20/10/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania 09/11/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button