Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 05-10-2018
Nazwa przetargu: Dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego
Termin składania ofert: 15-10-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 05.10.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/10/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 05/10/2018
Załącznik do SIWZ 05/10/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 10/10/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 15/10/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 25/10/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button