Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-04-2018
Nazwa przetargu: Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego.
Termin składania ofert: 26-04-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.04.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/04/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 19/04/2018
Załącznik do SIWZ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 24/04/2018
Odpowiedzi na pytania 25/04/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 30/04/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 18/05/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button