Punkt informacyjny
62 33 22 183
Administracja

 

Zarząd Spółki

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Prezes Zarządu prezes.zarzadu@szpitaljarocin.pl
Sekretariat Prezesa  62 33 22 350
 62 33 22 359 (fax)
 sekretariat@szpitaljarocin.pl

 

Stanowiska Samodzielne

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyrektor ds. medycznych  62 33 22 304
 kierownik.medyczny@szpitaljarocin.pl
Dyrektor ds. pielęgniarek i innego personelu medycznego  62 33 22 345
 kierownik.ds.pielegniarek@szpitaljarocin.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Michał Szczerbań

 abi@szpitaljarocin.pl
Specjalista ds. Epidemiologii  62 33 22 144
 epidemiologia2@szpitaljarocin.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  783 888 014
 pelnomocnik@szpitaljarocin.pl
Specjalista ds. BHP, P-POŻ i OC  62 33 22 152
 bhp@szpitaljarocin.pl
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością  62 33 22 189
 pelnomocnik.ds.jakosci@szpitaljarocin.pl
Specjalista ds. kontrolingu  62 33 22 203
 kontroling@szpitaljarocin.pl

 

Dział Księgowości

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Główna Księgowa  62 33 22 315
 ksiegowosc@szpitaljarocin.pl
Kasa główna  62 33 22 207
 62 33 22 355 (fax)
 kasa@szpitaljarocin.pl
Księgowość  62 33 22 205
 62 33 22 187
 wycena@szpitaljarocin.pl
 koszty@szpitaljarocin.pl
 ksiegowosc2@szpitaljarocin.pl
 ksiegowosc3@szpitaljarocin.pl

 

Dział Polityki Płac i Zatrudnienia

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dział Personalny- Kierownik  62 33 22 318
 kontroling@szpitaljarocin.pl
Dział Spraw Pracowniczych- Kierownik  62 33 22 209
 kadrybiuro@szpitaljarocin.pl
Sekcja Płac  62 33 22 206
 arleta.place@szpitaljarocin.pl
 ewa.place@szpitaljarocin.pl
 goska.place@szpitaljarocin.pl

 

Dział Analiz i Współpracy z NFZ 

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu
Sekcja analiz i współpracy z NFZ
 62 33 22 302
 rozliczenia@szpitaljarocin.pl
Sekcja Rozliczeń
Sekcja Statystyki Medycznej
 62 33 22 212
62 33 22 301
62 33 22 153
 statystyka@szpitaljarocin.pl

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Dyrektor ds. Techniczno- Inwestycyjnych   62 33 22 203
 przetargi@szpitaljarocin.pl
Sekcja Zamówień Publicznych  62 33 22 158
Sekcja Zaopatrzenia  62 33 22 321

 

Dział Techniczno-Gospodarczy

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 320
Biuro Działu  62 33 22 160
 techniczny@szpitaljarocin.pl

 

Dział Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną

Dział/Komórka org./Stanowisko/Funkcja Dane kontaktowe
Kierownik Działu  62 33 22 317
 informatyk@szpitaljarocin.pl
Informatycy

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button