Punkt informacyjny
62 33 22 183
Apteka szpitalna

 

Kierownik: mgr farmacji Maciej Spychał
tel. kontaktowy: 62 33 22 143
telefon/faks: 62 33 22 343
e-mail: apteka@szpitaljarocin.pl
lokalizacja: Budynek F – parter, wejście 02

 

Zadaniem apteki szpitalnej jest świadczenie usług farmaceutycznych dla oddziałów szpitalnych, pracowni, poradni i innych jednostek organizacyjnych szpitala.

Nasze główne zadania:

  • zaopatrujemy oddziały szpitalne, pracownie, poradnie i inne jednostki organizacyjne szpitala w leki, płyny infuzyjne, preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, materiały szewne, materiały opatrunkowe w tym opatrunki specjalistyczne, surowice i szczepionki, gazy medyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, wyroby medyczne ortopedyczne, szeroki asortyment innych wyrobów medycznych jałowych i niejałowych. Korzystamy z wdrożonego systemu transportu wewnętrznego oraz nowoczesnych programów informatycznych, które łączą aptekę ze wszystkimi oddziałami, pracowniami, poradniami oraz działem księgowości.
  • dbamy o bezpieczeństwo farmakoterapii (monitorowanie działań niepożądanych, monitorowanie incydentów medycznych, bieżąca kontrola decyzji GIF i GIS, nadzór nad magazynami oddziałowymi)
  • posiadamy bardzo nowoczesny system kontroli warunków przechowywania leków
  • bierzemy udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu do Spraw Zakażeń Szpitalnych i Zespołu Żywieniowego. (opracowanie Receptariusza Szpitalnego, Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, opracowywanie i wdrażanie procedur)
  • wykonujemy leki w pracowni leku recepturowego (warunki aseptyczne)
  • udzielamy informacji medycznej o produktach leczniczych i wyrobach medycznych dla pracowników medycznych naszego szpitala
  • uczestniczymy w pracach komisji przetargowych
  • prowadzimy praktyki i staże dla magistrów farmacji i studentów po IV roku studiów
  • przygotowujemy analizy, które są wykorzystywane przy racjonalizacji kosztów leczenia

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button