Punkt informacyjny
62 33 22 183
Rzecznik praw pacjenta

W Szpitalu Powiatowym w Jarocinie został powołany Pełnomocnik ds Praw Pacjenta.

Do zadań pełnomocnika należy:
– czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta
– podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszeń praw pacjenta
– przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał kierowanych przez pacjentów i ich rodziny
– udzielanie informacji dotyczących zasad korzystania z systemu opieki zdrowotnej
– współpraca z dyrekcja szpitala przy procedurach odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów

Kontakt z Pełnomocnikiem ds Praw Pacjenta

mgr Renata Wojtczak
telefon 783 888 014

email: pelnomocnik@szpitaljarocin.pl

Przyjmowanie interesantów w czwartki od 1000 do 1300  w budynku głównym Szpitala (Poziom 2)

Zarządzenie 1/2023

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button