Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-07-2020
Nazwa przetargu: Dostawy obłożeń operacyjnych
Termin składania ofert: 28-07-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 16.07.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/07/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 16/07/2020
zał 3 do siwz
odpowiedzi na pytania i przedłużenie terminu składania 22/07/2020
Informacja otwarcie ofert 8/2020 28/07/2020
Wynik postępowania 12/08/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button