Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 27-11-2019
Nazwa przetargu: Dostawy odczynników do badań z immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora
Termin składania ofert: 06-12-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 27.11.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/12/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 27/11/2019
Załącznik do SIWZ 27/11/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 02/12/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 06/12/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 17/12/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button