Punkt informacyjny
62 33 22 183
Polityka jakości

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o. o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015. Pierwszy audit certyfikacyjny przeprowadzono w maju 2011 r., każdego roku odbywa się audit nadzoru, a co trzy lata audit recertyfikacyjny.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z PN-EN ISO 9001 potwierdza, że Szpital jest w gronie organizacji, dla których zadowolenie Pacjentów jest podstawowym sposobem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Skutecznie wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością przynosi wiele korzyści, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, przejawiających się przede wszystkim                w rozpoznaniu słabych ogniw, niedoskonałości, usprawnieniu obiegu informacji, zmniejszeniu liczby błędów i kosztów złej jakości, uporządkowaniu i usystematyzowaniu dokumentacji, usprawnieniu funkcjonowania i zarządzania, poprawie planowania. Ponadto możemy mówić o podniesieniu prestiżu zakładu na rynku, lepszym postrzeganiu przez klientów/pacjentów, lepszym zaufaniu do zakładu.

Uzyskanie certyfikatu potwierdza zmianę podejścia do jakości w Szpitalu, został uruchomiony proces ciągłego doskonalenia działalności.

mgr Wiesława Klapczarek
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

Certyfikat (.pdf)

Polityka jakości (.pdf)

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button