Punkt informacyjny
62 33 22 183
Świadczenia inne
Nazwa usługi Cena [PLN]
Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny
– Zgodnie z art. 24 pkt. 11 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
100,00
Podanie leku antywirusowego (zawiera cenę leku)
UWAGA: tylko w ramach zawartej umowy.
60,00

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button