Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 03-12-2019
Nazwa przetargu: Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
Termin składania ofert: 13-12-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 03.12.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/12/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 03/12/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja -przedłużenie terminu składania ofert 09/12/2019
Odpowiedzi na pytania 10/12/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 13/12/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 19/12/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button