Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 19-08-2020
Nazwa przetargu: Dostawy produktów leczniczych
Termin składania ofert: 01-10-2020
Przetargi: powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 19.08.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie-publikacja 24/08/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/09/2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja 29/09/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 24/08/2020
Zał.3 24/08/2020
Klucz publiczny do postępowania 24/08/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi 16/09/2020
Odpowiedzi 2 18/09/2020
Odpowiedzi 3 22/09/2020
Odpowiedzi 4 24/09/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 02/10/2020
Informacja z otwarcia ofert - tabela 02/10/2020
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 22/10/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 19/10/2020
Wybór oferty najkorzystniejszej dotyczy pakietu 66,76,80 04/11/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button