Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 30-12-2020
Nazwa przetargu: Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie
Termin składania ofert: 18-02-2021
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 30.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/01/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/01/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/01/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04/02/2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/02/2021
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 30/12/2020
Załączniki do SIWZ 30/12/2021
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 12/01/2021
Odpowiedzi na pytania 14/01/2021
Modyfikacja SIWZ 14/01/2021
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 21/01/2021
Odpowiedzi na pytania 27/01/2021
Modyfikacja SIWZ - PFU Opis 27/01/2021
Modyfikacja SIWZ - Zał. nr 12 i zał. nr 13 27/01/2021
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 04/02/2021
Odpowiedzi na pytania 04/02/2021
Odpowiedź na pytania 12/02/2021
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 18/02/2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 31/03/2021

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button