Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 02-08-2019
Nazwa przetargu: Dostawy obłożeń operacyjnych
Termin składania ofert: 19-08-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 02.08.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07/08/2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/08/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 02/08/2019
Załącznik do SIWZ 02/08/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 07/08/2019
Odpowiedzi na pytania 14/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 19/08/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór najkorzystniejszej oferty 30/08/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button