Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 28-05-2019
Nazwa przetargu: Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń laboratorium oraz pracowni endoskopii przewodu pokarmowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie
Termin składania ofert: 10-06-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 28.05.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/06/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 28/05/2019
Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 28/05/2019
Załącznik nr 4 do SIWZ - zestawienie parametrów i warunków wymaganych 28/05/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 03/06/2019
Odpowiedzi na pytania 06/06/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 10/06/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 18/06/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button