Punkt informacyjny
62 33 22 183
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z umową zawartą z NFZ realizuje świadczenie w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

tel. kontaktowy: 62 3322 173 
885 888 064 (lekarz dyżurny)
885 888 054 (pielęgniarka dyżurna)
785 888 402 (świadczenia pielęgniarskie)

 

Ubezpieczeni w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia będą mogli korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Powiat Jarociński zabezpiecza tzw. „WIECZORYNKA” zlokalizowana przy ul. Szpitalnej 1. W dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 w soboty i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

 

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

 

Zasady realizacji świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia realizowane są w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Świadczenia udzielane są zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Czas oczekiwania na poradę lekarską, świadczenie pielęgniarskie ambulatoryjne lub w miejscu zamieszkania uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów. Świadczenia realizowane są w kolejności zgłoszeń.

Wyjątek stanowią kombatanci przyjmowani poza kolejnością.

 • Świadczenie opieki zdrowotnej przez pielęgniarki w domu pacjenta realizowane są po telefonicznym zgłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego – telefon kontaktowy 785888402
 • Świadczenie opieki zdrowotnej przez pielęgniarki w domu pacjenta w soboty , niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy realizowane są po telefonicznym zgłoszeniu w godzinach od 08.00 dnia danego do 08.00 dnia następnego – telefon kontaktowy 785888402
 • Zgłoszenie na zabiegi pielęgniarskie realizowane w domu pacjenta w sobotę , niedziele i dni wolne od pracy należy zgłaszać w dzień poprzedzający święta i dni ustawowo wolne od godz. 18.00- 21.00 pod nr telefonu 785888402
 • Zabiegi w domu pacjenta będą realizowane wg kolejności zgłoszeń oraz w zależności od miejsca zamieszkania jak również ilości i rodzaju podawanych leków.
 • Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie powinno być sporządzone na aktualnym druku wypisanym przez lekarza POZ. Zlecenie na świadczenie pielęgniarskie powinno zawierać informacje o wcześniejszej realizacji zabiegów (data i godzina zabiegu, podpis). Zlecenie nie zawierające w/w informacji nie będą wykonywane.
 • Zlecenia na świadczenie u pacjentów objętych opieką paliatywną oraz pielęgniarską domową opieką długoterminową nie będą realizowane przez pielęgniarki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zgodnie z przepisami zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie opieka winna być realizowana przez 7 dni w tygodniu przez personel medyczny wykonujący umowy w zakresie domowej opieki paliatywnej i domowej opieki długoterminowej.
 • Recepty na leki wystawiane przez lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnejobejmuje dawki leków zapewniające ciągłość leczenia do dnia zwykłej ordynacji lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dotyczy to także innych zleceń i zaleceń.
 • Lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie udzielają porad ambulatoryjnych w czasie pracy „Wieczorynki”.

 

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button