Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 12-10-2020
Nazwa przetargu: Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów .
Termin składania ofert: 19-10-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ogłoszenie o zamówieniu 12.10.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 12/10/2020
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ 14/10/2020
Informacja z otwarcia ofert 19/10/2020
Wynik postępowania 23/10/2020

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button