Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 21-08-2018
Nazwa przetargu: Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
Termin składania ofert: 04-09-2018
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 21.08.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/08/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 21/08/2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja-przedłużenie terminu składania ofert 27/08/2018
Odpowiedzi 29/08/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 04/09/2018
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17/09/2018

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button