Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 18-02-2019
Nazwa przetargu: Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 05-03-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 18.02.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/02/2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/02/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 18/02/2019
Załącznik do SIWZ 18/02/2019
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 22/02/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Odpowiedzi na pytania 28/02/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 06/03/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 18/04/2019
Wybór oferty najkorzystniejszej 2 30/04/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button