Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-10-2019
Nazwa przetargu: Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
Termin składania ofert: 25-10-2019
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 16.10.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 16/10/2019
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
Informacja - przedłużenie terminu składania ofert 21/10/2019
Odpowiedzi na pytania 22/10/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 25/10/2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej 15/11/2019

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button