Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 07-05-2020
Nazwa przetargu: Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych
Termin składania ofert: 18-05-2020
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie 07.05.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13/05/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ 07/05/2020
zał do SIWZ 07/05/2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ
odpowiedzi 13/05/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 18/05/2020
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Wybór oferty najkorzystniejszej

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button