Zamówienia publiczne

Przetargi aktualne

 

Data zamieszczenia Tytuł przetargu Termin składania ofert
2017-07-07 Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego oraz konserwacja i naprawa sieci instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z b
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-07-24
2017-07-07 Dostawy materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych.
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-07-20
2017-07-06 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-07-18
2017-07-05 Dostawy obłożeń operacyjnych
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-07-17
2017-07-06 Dostawy pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-07-14
2017-05-24 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
przetargi powyżej 200 000 euro
2017-07-10
2017-05-30 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-06-12
2017-05-18 Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala .
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-05-30
2017-04-19 Dostawy sprzętu jednorazowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do pomiaru OB
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-05-05
2017-04-05 Dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-04-14
2017-03-30 Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-04-11
2017-03-16 Dostawy odczynników do immunologii wraz z dzierżawą analizatora
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-03-31
2017-01-27 Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-03-24
2017-02-21 Dostawy implantów do zabiegów kostnych
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-02-28
2017-02-09 Dostawy materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-02-27
2017-02-14 Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-02-21
2016-12-16 Dostawy implantów do zabiegów kostnych
przetargi powyżej 200 000 euro
2017-01-24
2017-01-12 Dostawy odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora
przetargi poniżej 200 000 euro
2017-01-23
2016-04-08 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przetargi powyżej 200 000 euro
2016-06-09
2015-11-10 Dostawy implantów do zabiegów kostnych
przetargi powyżej 200 000 euro
2016-01-08