Punkt informacyjny
62 33 22 183
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 16-12-2016
Nazwa przetargu: Dostawy implantów do zabiegów kostnych
Termin składania ofert: 20-01-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button