Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zamówienie publiczne - szczegóły przetargu
Data zamieszczenia: 07-07-2017
Nazwa przetargu: Dostawy materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych.
Termin składania ofert: 20-07-2017
Przetargi: poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8 PZP
Załączniki:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.07.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ
Zał. do SWIZ
Informacja przedłużenie terminu składania ofert 12.07.2017
Odpowiedzi na pytania 18.07.2017

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button